naše vzdělání


Novinky

22.08.2013 09:15

Kalendář

div id="ikal-kalendar">Sestavuji aktuální <a href="https://www.ikal.cz/">kalendář</a> ...</div> <script type="text/javascript" src="https://www.ikal.cz/widget/kalendar.js.php"></script> <script type="text/javascript"> iKAL_KALENDAR.init('ccal: 000000, ctxt:...

—————

11.12.2009 11:31

Odpočinek s PC

Můžete zde kliknout a odpočívat.

—————

09.10.2009 21:11

Moodle

  Vhodným programem pro e-learning  pro naší školu je " Moodle". Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Moodle je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy...

—————

09.10.2009 20:42

Význam e-learningu

E-Learning můžeme chápat jako vzdělávací model a zároveň proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. eeLearning si také můžeme představit jako zcela hmatatelnou “knihovnu”...

—————