naše vzdělání


Význam e-learningu

09.10.2009 20:42

E-Learning můžeme chápat jako vzdělávací model a zároveň proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. eeLearning si také můžeme představit jako zcela hmatatelnou “knihovnu” multimediálních výukových programů, ať již jednotlivých, zaměřených na konkrétní obor, či komplexních, které postihují celou šíři dané problematiky.

—————

Zpět