naše vzdělání


Kontakt

    e-mailová adresa:  1zschodov@seznam.cz

 

Ředitelka školy Mgr. Iva Šípová 352 352 190
Kancelář školy Věrka Košková 352 352 192
Fax   352 352 191
     
Zástupce pro 1. stupeň  Mgr. Iveta Obdržálková 352 352 195
Zástupce pro 2. stupeň  Mgr. Ladislav Šik 352 352 193
Výchovný poradce Mgr. Monika Bártlová 731 151 829
Sborovna 1. stupeň   352 352 196
Sborovna 2. stupeň   352 352 194