naše vzdělání


Citáty o životě:

"Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných."

                                                                                                                                            Mark Twain

  Cílem zpracované webové stránky je umožnit žákům druhého stupně naší školy v plném rozsahu využívat možnosti webu. Jedná se  konkrétně o odborné webové stránky, které svým obsahem přímo navazují na probírané témata v jednotlivých předmětů. Žáci naší školy si můžou značně rozšířit vědomosti,  zdokonalit se v práci s internetem. Správně využívat získané informace, které můžou uplatnit v průběhu vyučování. 

Upozornění.                                         https://www.toplist.cz/skolstvi

   Žáci 9. ročníků získávají praktické zkušenosti z oblasti samostatné práce s vyhledáváním, tříděním a zařazováním dat. Tyto zkušenosti určitě využijí v průběhu studia na středních  a odborných školách. 

                      Bakalář  

               Zde se můžete podívat na svůj prospěch.   Klikni levým tlačítkem  a máš webové stránky naší školy !!!   Klikni a už pracuješ v Moodle ! 

                     Moodle    ZŠ CHODOV

          https://www.drillandskill.com/cs/

                                            

 Administrátor rád přivítá podnětné návrhy týkající se obsahu stránek ze všech oblastí studijní činnosti našich žáků.

 

Školní rok 2018/ 2019